Πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση πλαστικής ρινικού διαφράγματος

Ενδιαφέρουσες επιστημονικές εξελίξεις, με την πραγματοποίηση πρωτοποριακής επέμβασης πλαστικής ρινικού διαφράγματος, λαμβάνουν χώρα στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΣΝΛ). Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία με τη χρήση…