Πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση πλαστικής ρινικού διαφράγματος

Ενδιαφέρουσες επιστημονικές εξελίξεις, με την πραγματοποίηση πρωτοποριακής επέμβασης πλαστικής ρινικού διαφράγματος, λαμβάνουν χώρα στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΣΝΛ). Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία με τη χρήση λαρυγγικής μάσκας και διαρκεί 15 – 20 λεπτά. Στο τέλος της χειρουργικής επέμβασης δεν τοποθετείται ενδορινικός πωματισμός (γάζες), δεν προκαλείται περιοφθαλμικό οίδημα (πρήξιμο) και είναι εντελώς ανώδυνη.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του περίπου 6 – 7 ώρες μετά την επέμβαση. Την επόμενη του χειρουργείου μπορεί να πραγματοποιήσει τις βασικές του καθημερινές δραστηριότητες ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στην διατροφή. Τα αποτελέσματα του χειρουργείου είναι μόνιμα, ενώ η παραπάνω διαδικασία μειώνει το κόστος της αποκατάστασης του προβλήματος υγείας για την υπηρεσία, τόσο από πλευράς υλικών χειρουργείου όσο και εξόδων νοσηλείας. Κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2010, ο Επίατρος Ιωάννης Πετρόπουλος χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, ο οποίος υπηρετεί στο 404 ΓΣΝΛ και εφαρμόζει τη συγκεκριμένη μέθοδο, πραγματοποίησε 389 επεμβάσεις.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Λάρισας «ΚΟΣΜΟΣ» στις 2 Φεβρουαρίου 2011.