Χριστινα Καμπερου

 
Σαν γιατρός μπορώ να κρίνω συνάδελφο όχι μόνο από την εξαιρετική δουλειά (μου διόρθωσε παλιά ρινοπλαστική πράγμα εξαιρετικά δύσκολο), αλλά και για όλη τη στάση και την περιεγχειρητική φροντίδα. Είναι άψογος, επαγγελματίας και με μια λέξη χαρισματικός.