Δυσλειτουργια Ρινικης Βαλβιδας

Δυσλειτουργια Ρινικης Βαλβιδας

Τι ειναι η ρινικη βαλβιδα

Ως εσωτερική βαλβίδα θεωρούμε την γωνία που σχηματίζεται από το ρινικό διάφραγμα και τον πλάγιο χόνδρο και φυσιολογικά πρέπει να είναι 10-15 μοίρες. Ως εξωτερική βαλβίδα είναι η περιοχή που ορίζεται από το ρινικό διάφραγμα μέχρι το πλάγιο ρινικό τοίχωμα.

Ο ρολος της ρινικης βαλβιδας

Η σημασία της ρινικής βαλβίδας για την αναπνοή είναι μεγάλη διότι αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της ροής του αέρα. Για να επιτελεί με επιτυχία την λειτουργία της αυτή πρέπει να είναι κινητή. Κάθε διαταραχή της φυσιολογικής της κινητικότητας όπως: υπερκινητικότητα, δυσκινησία ή ουλοποίηση από κακούς χειρουργικούς χειρισμούς ή τραυματισμούς καταλήγει σε δυσλειτουργία της.

Συμπτωματα απο τη δυσλειτουργια της ρινικης βαλβιδας

Το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας της ρινικής βαλβίδας είναι η μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Αυτό συμβαίνει διότι συμπίπτουν τα πλάγια ρινικά τοιχώματα (Collapse) και δεν μπορεί να περάσει ο αέρας. Το Collapse είναι αμφοτερόπλευρο ή ετερόπλευρο, παρατηρείται καλύτερα κατά την βαθιά εισπνοή και συνήθως συνοδεύεται με κλείσιμο των ρουθουνιών. Είναι αρκετά συχνή και πρέπει να αναζητείται πάντοτε σε ασθενείς που προσέρχονται με δυσκολία στην αναπνοή.

Αιτιολογια

Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας οφείλεται σε διάφορες ανατομικές ανωμαλίες της μύτης όπως τα ασθενικά πλάγια ρινικά τοιχώματα και διάφορες δυσμορφίες της κορυφής και του ρινικού διαφράγματος.

Αντιμετωπιση

Σήμερα η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας αντιμετωπίζεται χειρουργικά με την λειτουργική ρινοπλαστική. Σκοπός είναι, με τη χρήση εξειδικευμένων χειρουργικών τεχνικών και μοσχευμάτων, να αποκατασταθεί η οποιαδήποτε ανατομική ανωμαλία και δυσμορφία στην οποία οφείλεται το πρόβλημα.

Χαρακτηριστικες περιπτωσεις πριν και μετα

Λειτουργική Ρινοπλαστική
Ηλικία: 18 – 35
Φύλο: Γυναίκα
Εθνικότητα: Μεσογειακή
Λειτουργική Ρινοπλαστική
Ηλικία: 35 – 52
Φύλο: Άνδρας
Εθνικότητα: Μεσογειακή