Η καινοτομος τεχνικη SLC

Η καινοτομος τεχνικη SLC

Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος διόρθωσης της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος. Η μέθοδος χρησιμοποιεί μη καταστρεπτική ακτινοβολία laser, επιδρώντας θερμικά και μηχανικά στο χόνδρο, με αποτέλεσμα την ανώδυνη διόρθωση των παραμορφώσεων του ρινικού διαφράγματος χωρίς να επηρεάζει την ακεραιότητα των άλλων ιστών του διαφράγματος.